Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ

 • ΓΕΝΙΚΑ
 • ΜΑΘΗΜΑΤΑ
  ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
 • ΜΑΘΗΜΑΤΑ
  ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
 • ΜΑΘΗΜΑΤΑ
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Εφαρμόζεται Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής ΠαιδείαςΠροσανατολισμού και Επιλογής της Α΄ Τάξης 35 ωρών εβδομαδιαίως:

1.Μαθήματα Γενικής παιδείας 22 ωρών με 9 μαθήματα 

2.Μαθημάτα Προσανατολισμού 7 ωρών με 3 μαθήματα

3.Μαθήματα επιλογής 6 ωρών με 3 μαθήματα (Ο μαθητής επιλέγει 3 από 6 μαθήματα)

Α/ΑΜΑΘΗΜΑΩΡΕΣ
1.Νέα Ελληνικά4
2.Μαθηματικά – (Άλγεβρα 3 – Γεωμετρία 1 )4
3.Φυσικές επιστήμες (Φυσική 2 – Χημεία 1 – Βιολογία 1)4
4.Πολιτική Παιδεία2
5.Ξένη Γλώσσα – Αγγλικά2
6.Πληροφορική2
7.Θρησκευτικά1
8.Φυσική αγωγή2
9.Ιστορία1

(22 ώρες την εβδομάδα)

Α/ΑΜΑΘΗΜΑΩΡΕΣ
1.Οικονομία, Διοίκηση2E
2.Κατασκευές, Παραγωγή και Βιομηχανία3E
3.Τέχνες και Πολιτισμός2E
4.Υγεία και Ευεξία2E
5.Γεωργία, Τρόφιμα και Περιβάλλον2E
6.Ενέργεια, Μεταφορές και Επικοινωνίες2E

(13 ώρες την εβδομάδα)

Α/ΑΜΑΘΗΜΑΩΡΕΣ
1.Αγωγή Υγείας2
2.Αρχές Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικής2
3.Αρχές Μηχανολογίας2
4.Αρχές Οικονομίας2
5.Γεωπονία και Αειφόρος ανάπτυξη2
6.Ναυτική Τέχνη2

(6 ώρες την εβδομάδα – Ο μαθητής επιλέγει 3 μαθήματα)

 • ΓΕΝΙΚΑ
 • ΜΑΘΗΜΑΤΑ
  ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
 • ΜΑΘΗΜΑΤΑ
  ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
 • ΜΑΘΗΜΑΤΑ
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Εφαρμόζεται Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας, Προσανατολισμού και Επιλογής της Α΄ Τάξης 35 ωρών εβδομαδιαίως:

1.Μαθήματα Γενικής παιδείας 22 ωρών με 9 μαθήματα 

2.Μαθημάτα Προσανατολισμού 7 ωρών με 3 μαθήματα

3.Μαθήματα επιλογής 6 ωρών με 3 μαθήματα (Ο μαθητής επιλέγει 3 από 6 μαθήματα)

Α/ΑΜΑΘΗΜΑΩΡΕΣ
1.Νέα Ελληνικά4
2.Μαθηματικά – (Άλγεβρα 3 – Γεωμετρία 1 )4
3.Φυσικές επιστήμες (Φυσική 2 – Χημεία 1 – Βιολογία 1)4
4.Πολιτική Παιδεία2
5.Ξένη Γλώσσα – Αγγλικά2
6.Πληροφορική2
7.Θρησκευτικά1
8.Φυσική αγωγή2
9.Ιστορία1

(22 ώρες την εβδομάδα)

Α/ΑΜΑΘΗΜΑΩΡΕΣ
1.Οικονομία, Διοίκηση2E
2.Κατασκευές, Παραγωγή και Βιομηχανία3E
3.Τέχνες και Πολιτισμός2E
4.Υγεία και Ευεξία2E
5.Γεωργία, Τρόφιμα και Περιβάλλον2E
6.Ενέργεια, Μεταφορές και Επικοινωνίες2E

(13 ώρες την εβδομάδα)

Α/ΑΜΑΘΗΜΑΩΡΕΣ
1.Αγωγή Υγείας2
2.Αρχές Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικής2
3.Αρχές Μηχανολογίας2
4.Αρχές Οικονομίας2
5.Γεωπονία και Αειφόρος ανάπτυξη2
6.Ναυτική Τέχνη2

(6 ώρες την εβδομάδα – Ο μαθητής επιλέγει 3 μαθήματα)