Τεχνικός Οχημάτων

 • ΓΕΝΙΚΑ
 • ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ’
 • ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Γ’
 • ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ
 • ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Στη Γ’ Τάξη εφαρμόζεται Πρόγραμμα 35 ωρών εβδομαδιαίως:

 1. Κοινό πρόγραμμα 12 ωρών με 6 μαθήματα Γενικής Παιδείας
 2. Πρόγραμμα 23 ωρών που αποτελείται από 4 έως και 6 μαθήματα Ειδικότητας ανά Ομάδα Προσανατολισμού (50% Θεωρητικά ? 50% Εργαστηριακά)
Α/ΑΜΑΘΗΜΑΩΡΕΣ
1.Ελληνική Γλώσσα – Νέα Ελληνική Γλώσσα (2 ώρες), Νέα Ελληνική Λογοτεχνία (1 ώρα)3
2.Μαθηματικά – Άλγεβρα (2 ώρες), Γεωμετρία (1 ώρα)3
3.Θετικές Επιστήμες – Φυσική (2 ώρες) – Χημεία (1 ώρα)3
4.Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ1
5.Ξένη Γλώσσα – Αγγλικά1
6.Φυσική αγωγή1

(12 ώρες την εβδομάδα)

Α/ΑΜΑΘΗΜΑΘΕΩΕΡΓ
1.Στοιχεία Μηχανών300
2.ΜΕΚ ΙΙ3
3.Μηχανές Εσωτερικής καύσης ΙΙ4
4.Συστήματα Αυτοκινήτων34
5.Τεχνολογία Ελέγχων και Διαγνώσεων24

(ΘΕΩρία+ ΕΡΓαστήριο = 23 ώρες την εβδομάδα )

Πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα Γενικής Παιδείας:

 1. «Μαθηματικά Ι» και
 2. «Νεοελληνική Γλώσσα»

και Πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα ειδικότητας ως εξής:

 1. Στοιχεία Μηχανών
 2. ΜΕΚ ΙΙ

Ο απόφοιτος της ειδικότητας  Τεχνικός Οχημάτων  αποκτά δεξιότητες που τον καθιστά ικανό να εργαστεί σε διάφορους τομείς που σχετίζονται με το αυτοκίνητο, όπως:

 • Έλεγχο λειτουργίας επισκευή, συντήρηση του ηλεκτρικού συστήματος αυτοκινήτου.
  • Έλεγχο λειτουργίας, επισκευή, συντήρηση ηλεκτρομηχανικών συστημάτων και συστημάτων αυτοματισμού του αυτοκινήτου.
 • Ο απόφοιτος της ειδικότητας  Τεχνικός Οχημάτων  έχει τη δυνατότητα να εργαστεί:
  Στους οργανισμούς ΔΕΚΟ ? Δημόσιες υπηρεσίες, σε συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων ? οχημάτων, σε βιομηχανίες παραγωγής αυτοκινήτων, σε εταιρείες εμπορίες ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών ειδών αυτοκινήτων, σαν ελεύθερος επαγγελματίας.

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Τεχνικός Οχημάτων αποκτά δεξιότητες που τον καθιστούν
ικανό να εργαστεί σε διάφορους τομείς που σχετίζονται με το αυτοκίνητο, όπως:

• έλεγχο λειτουργίας, επισκευή, συντήρηση του ηλεκτρικού συστήματος αυτοκινήτου,
• έλεγχο λειτουργίας, επισκευή, συντήρηση ηλεκτρομηχανικών συστημάτων και
συστημάτων αυτοματισμού του αυτοκινήτου.
Ο απόφοιτος της ειδικότητας έχει τη δυνατότητα να εργαστεί στους οργανισμούς ΔΕΚΟ –
Δημόσιες υπηρεσίες, σε συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων – οχημάτων, σε βιομηχανίες
παραγωγής αυτοκινήτων, σε εταιρείες εμπορίας ηλεκτρολογικών κι ηλεκτρονικών ειδών
αυτοκινήτων, ως ελεύθερος επαγγελματίας.