Υπάλληλος Τουριστικών επιχειρήσεων

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων μπορεί να εργαστεί σε τουριστικές επιχειρήσεις π.χ. ξενοδοχεία με αρμοδιότητες όπως να:

• ταξινομεί τα παραστατικά που εκδίδουν τα τμήματα εκμετάλλευσης του ξενοδοχείου και τα προωθεί στο τμήμα Λογαριασμών Πελατών,

• διεκπεραιώνει εξωτερικές εργασίες.

• παρέχει πληροφορίες σχετικά με τουριστικά αξιοθέατα της περιοχής που εργάζεται, • εξυπηρετεί τους πελάτες στα επισιτιστικά τμήματα του ξενοδοχείου, ως βοηθός του ειδικευμένου προσωπικού.

• βοηθά στο τμήμα υποδοχής του ξενοδοχείου κατά την άφιξη και αναχώρηση των πελατών,

• καταγράφει τα στοιχεία των πελατών στα κατάλληλα έντυπα του τμήματος υποδοχής,

• χειρίζεται το σύγχρονο εξοπλισμό του γραφείου υποδοχής,

• ταξινομεί και αρχειοθετεί εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα,

• διευκολύνει την επαφή ανάμεσα στα τμήματα του ξενοδοχείου.

Συμπερασματικά, ο απόφοιτος της ειδικότητας Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων μπορεί να απασχοληθεί κυρίως σε:

  • τουριστικά συγκροτήματα,
  • ξενοδοχειακές μονάδες,
  • κάμπινγκ,
  • κατασκηνώσεις,
  • τουριστικά γραφεία κ.ά.