Τεχνικός θερμικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων και τεχνολογίας πετρελαίου και φυσικού αερίου

 • ΓΕΝΙΚΑ
 • ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ’
 • ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Γ’
 • ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ
 • ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Στη Γ’ Τάξη εφαρμόζεται Πρόγραμμα 35 ωρών εβδομαδιαίως:

 1. Κοινό πρόγραμμα 12 ωρών με 6 μαθήματα Γενικής Παιδείας
 2. Πρόγραμμα 23 ωρών που αποτελείται από 4 έως και 6 μαθήματα Ειδικότητας ανά Ομάδα Προσανατολισμού (50% Θεωρητικά ? 50% Εργαστηριακά)
Α/ΑΜΑΘΗΜΑΩΡΕΣ
1.Ελληνική Γλώσσα – Νέα Ελληνική Γλώσσα (2 ώρες), Νέα Ελληνική Λογοτεχνία (1 ώρα)3
2.Μαθηματικά – Άλγεβρα (2 ώρες), Γεωμετρία (1 ώρα)3
3.Θετικές Επιστήμες – Φυσική (2 ώρες) – Χημεία (1 ώρα)3
4.Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ1
5.Ξένη Γλώσσα – Αγγλικά1
6.Φυσική αγωγή1

(12 ώρες την εβδομάδα)

Α/ΑΜΑΘΗΜΑΘΕΩΕΡΓ
1.Στοιχεία Μηχανών3
2.ΜΕΚ ΙΙ3
3.Μηχανές Εσωτερικής καύσης ΙΙ4
4.Συστήματα Αυτοκινήτων34
5.Τεχνολογία Ελέγχων και Διαγνώσεων24

(ΘΕΩρία+ ΕΡΓαστήριο = 23 ώρες την εβδομάδα )

Πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα Γενικής Παιδείας:

 1. «Μαθηματικά Ι» και
 2. «Νεοελληνική Γλώσσα»

και Πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα ειδικότητας ως εξής:

 1. Στοιχεία Μηχανών
 2. ΜΕΚ ΙΙ

• απασχόληση με συβάσεις ορισμένου χρόνου σε ΔΕΗ, ΔΕΥΑΘ και Τελεφερίκ

• χρησιμοποιεί και να εφαρμόζει τα μέσα και τα μέτρα προστασίας και υγιεινής,
• εξασφαλίζει την τήρηση των προδιαγραφών και ασφαλείας των εργαλειομηχανών,
• εκτελεί σύμφωνα με τα σχέδια εργασίες κατεργασίας σε εργαλειομηχανές,

Ο απόφοιτος της ειδικότητας μπορεί να:

• απασχόληση με συβάσεις ορισμένου χρόνου σε ΔΕΗ, ΔΕΥΑΘ και Τελεφερίκ

• χρησιμοποιεί και να εφαρμόζει τα μέσα και τα μέτρα προστασίας και υγιεινής,
• εξασφαλίζει την τήρηση των προδιαγραφών και ασφαλείας των εργαλειομηχανών,
• εκτελεί σύμφωνα με τα σχέδια εργασίες κατεργασίας σε εργαλειομηχανές,
• επιλέγει τον απαραίτητο εξοπλισμό (όργανα, εργαλεία, συσκευές, υλικά),
• καταγράφει και αναφέρει τα αποτελέσματα των επεμβάσεών του,
• κοστολογεί τις εργασίες και τα υλικά,
• παρακολουθεί και συντονίζει ομάδα,
• ασχοληθεί με επιτυχία στην εγκατάσταση, τον έλεγχο, τη ρύθμιση, τη συντήρηση και
κατά περίπτωση την επισκευή μηχανών παραγωγής κεφαλαιουχικών ή καταναλωτικών
αγαθών,
• απασχοληθεί σε βιομηχανίες η βιοτεχνίες κεφαλαιουχικών ή καταναλωτικών αγαθών,
εμπορικές επιχειρήσεις συναφών δραστηριοτήτων, ως τεχνίτης συντήρησης, και σε
υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής μηχανολογικού εξοπλισμού.