Τομέας μηχανολογίας

 • ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΩ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
 • Ποια μαθήματα θα παρακολουθήσω στη Β Τάξη
 • ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β’
 • ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β’
 • Γ ΤΑΞΗ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

Τα Μηχανολογικά Επαγγέλματα απαιτούν οργανωτικές ικανότητες, μεθοδικότητα κι ιδιαίτερη υπευθυνότητα για την εκτέλεση των μελετών που εκπονεί ο Μηχανολόγος Μηχανικός. Ακόμα, σημαντικά προσόντα για τα επαγγέλματα αυτά είναι η ευχέρεια στο τεχνικό σχέδιο, στους υπολογισμούς και στις μετρήσεις, καθώς και η καλή αντίληψη των μηχανών ή του χώρου. Ο δυναμισμός, η συνέπεια και η πρακτική σκέψη είναι επίσης θετικά προσόντα για την άσκηση των επαγγελμάτων, τέλος, απαιτούνται διοικητικές ικανότητες, ικανότητες συνεργασίας και επικοινωνίας και ομαδικό πνεύμα, διότι συχνά οι επαγγελματίες αυτοί αποτελούν μέλος μιας ομάδας εργασίας. Στο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Θήρας υπάρχουν οι παρακάτω ειδικότητες :

Στη Β’ Τάξη εφαρμόζεται Πρόγραμμα 35 ωρών εβδομαδιαίως:

 1. Κοινό πρόγραμμα 12 ωρών με 6 μαθήματα Γενικής Παιδείας
 2. Πρόγραμμα 23 ωρών που αποτελείται από 4 έως και 6 μαθήματα Ειδικότητας ανά Ομάδα Προσανατολισμού (50% Θεωρητικά ? 50% Εργαστηριακά)

Accordion title 1

Α/ΑΜΑΘΗΜΑΩΡΕΣ
1.Νέα Ελληνικά3
2.Μαθηματικά * – Άλγεβρα (2 ώρες), Γεωμετρία (1 ώρα)3
3.Φυσικές Επιστήμες * – Φυσική (1 ώρα) – Χημεία (1 ώρα)2
4.Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ1
5.Ξένη Γλώσσα – Αγγλικά1
6.Θρησκευτικά1
7.Φυσική αγωγή1

(12 ώρες την εβδομάδα) –
* Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους

Accordion title 2

Α/ΑΜΑΘΗΜΑΩΡΕΣ
1.Νέα Ελληνικά3
2.Μαθηματικά * – Άλγεβρα (2 ώρες), Γεωμετρία (1 ώρα)3
3.Φυσικές Επιστήμες * – Φυσική (1 ώρα) – Χημεία (1 ώρα)2
4.Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ1
5.Ξένη Γλώσσα – Αγγλικά1
6.Θρησκευτικά1
7.Φυσική αγωγή1

(12 ώρες την εβδομάδα)
* Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους

Α/ΑΜΑΘΗΜΑΘΕΩΕΡΓ
1.Στοιχεία Τεχνικής Θερμοδυναμικής – Εφαρμογές32
2.Μηχανική – Αντοχή Υλικών2
3.Βασικές Αρχές Ψύξης- Κλιματισμού, Θερμάνσεων, ΜΕΚ και ΑΠΕ2
4.Σχεδιασμός και Περιγραφή Στοιχείων Μηχανών3
5.Τεχνολογία Μηχανολογικών Κατασκευών – Εφαρμογές24
6.Βασική Ηλεκτρολογία και Εφαρμογές22
7.Αγγλικά Τομέα1

(ΘΕΩρία+ ΕΡΓαστήριο = 23 ώρες την εβδομάδα )

 • ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΩ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
 • Ποια μαθήματα θα παρακολουθήσω στη Β Τάξη
 • ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β’
 • ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β’
 • Γ ΤΑΞΗ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

Τα Μηχανολογικά Επαγγέλματα απαιτούν οργανωτικές ικανότητες, μεθοδικότητα κι ιδιαίτερη υπευθυνότητα για την εκτέλεση των μελετών που εκπονεί ο Μηχανολόγος Μηχανικός. Ακόμα, σημαντικά προσόντα για τα επαγγέλματα αυτά είναι η ευχέρεια στο τεχνικό σχέδιο, στους υπολογισμούς και στις μετρήσεις, καθώς και η καλή αντίληψη των μηχανών ή του χώρου. Ο δυναμισμός, η συνέπεια και η πρακτική σκέψη είναι επίσης θετικά προσόντα για την άσκηση των επαγγελμάτων, τέλος, απαιτούνται διοικητικές ικανότητες, ικανότητες συνεργασίας και επικοινωνίας και ομαδικό πνεύμα, διότι συχνά οι επαγγελματίες αυτοί αποτελούν μέλος μιας ομάδας εργασίας. Στο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Θήρας υπάρχουν οι παρακάτω ειδικότητες :

Στη Β’ Τάξη εφαρμόζεται Πρόγραμμα 35 ωρών εβδομαδιαίως:

 1. Κοινό πρόγραμμα 12 ωρών με 6 μαθήματα Γενικής Παιδείας
 2. Πρόγραμμα 23 ωρών που αποτελείται από 4 έως και 6 μαθήματα Ειδικότητας ανά Ομάδα Προσανατολισμού (50% Θεωρητικά ? 50% Εργαστηριακά)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β’

Α/ΑΜΑΘΗΜΑΩΡΕΣ
1.Νέα Ελληνικά3
2.Μαθηματικά * – Άλγεβρα (2 ώρες), Γεωμετρία (1 ώρα)3
3.Φυσικές Επιστήμες * – Φυσική (1 ώρα) – Χημεία (1 ώρα)2
4.Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ1
5.Ξένη Γλώσσα – Αγγλικά1
6.Θρησκευτικά1
7.Φυσική αγωγή1

(12 ώρες την εβδομάδα) –
* Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β’

Α/ΑΜΑΘΗΜΑΘΕΩΕΡΓ
1.Στοιχεία Τεχνικής Θερμοδυναμικής – Εφαρμογές32
2.Μηχανική – Αντοχή Υλικών2
3.Βασικές Αρχές Ψύξης- Κλιματισμού, Θερμάνσεων, ΜΕΚ και ΑΠΕ2
4.Σχεδιασμός και Περιγραφή Στοιχείων Μηχανών3
5.Τεχνολογία Μηχανολογικών Κατασκευών – Εφαρμογές24
6.Βασική Ηλεκτρολογία και Εφαρμογές22
7.Αγγλικά Τομέα1

(ΘΕΩρία+ ΕΡΓαστήριο = 23 ώρες την εβδομάδα )

Α/ΑΜΑΘΗΜΑΩΡΕΣ
1.Νέα Ελληνικά3
2.Μαθηματικά * – Άλγεβρα (2 ώρες), Γεωμετρία (1 ώρα)3
3.Φυσικές Επιστήμες * – Φυσική (1 ώρα) – Χημεία (1 ώρα)2
4.Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ1
5.Ξένη Γλώσσα – Αγγλικά1
6.Θρησκευτικά1
7.Φυσική αγωγή1

(12 ώρες την εβδομάδα)
* Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους

Α/ΑΜΑΘΗΜΑΘΕΩΕΡΓ
1.Στοιχεία Τεχνικής Θερμοδυναμικής – Εφαρμογές32
2.Μηχανική – Αντοχή Υλικών2
3.Βασικές Αρχές Ψύξης- Κλιματισμού, Θερμάνσεων, ΜΕΚ και ΑΠΕ2
4.Σχεδιασμός και Περιγραφή Στοιχείων Μηχανών3
5.Τεχνολογία Μηχανολογικών Κατασκευών – Εφαρμογές24
6.Βασική Ηλεκτρολογία και Εφαρμογές22
7.Αγγλικά Τομέα1

(ΘΕΩρία+ ΕΡΓαστήριο = 23 ώρες την εβδομάδα )

     Τα Μηχανολογικά Επαγγέλματα απαιτούν οργανωτικές ικανότητες, μεθοδικότητα κι ιδιαίτερη υπευθυνότητα για την εκτέλεση των μελετών που εκπονεί ο Μηχανολόγος Μηχανικός. Ακόμα, σημαντικά προσόντα για τα επαγγέλματα αυτά είναι η ευχέρεια στο τεχνικό σχέδιο, στους υπολογισμούς και στις μετρήσεις, καθώς και η καλή αντίληψη των μηχανών ή του χώρου. Ο δυναμισμός, η συνέπεια και η πρακτική σκέψη είναι επίσης θετικά προσόντα για την άσκηση των επαγγελμάτων, τέλος, απαιτούνται διοικητικές ικανότητες, ικανότητες συνεργασίας και επικοινωνίας και ομαδικό πνεύμα, διότι συχνά οι επαγγελματίες αυτοί αποτελούν μέλος μιας ομάδας εργασίας. Στο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Θήρας υπάρχουν οι παρακάτω ειδικότητες : 

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΩ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β’

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΜΕΑ

Accordion title 1

Αν από μικροί θυμάστε τον εαυτό σας να έχετε περιέργεια για το πως είναι κατασκευασμένα τα παιχνίδια σας , να τα χαλάτε και να τα ξαναφτιάχνετε , να παρατηρήσετε πώς λειτουργούν οι διάφορες συσκευές ή μηχανισμοί γύρω σας ( για παράδειγμα το ποδήλατο σας ή σε μεγαλύτερη ηλικία το μηχανάκι σας ή γιατί στάζει η βρύση του μπάνιου ή το καζανάκι της τουαλέτας ή πως λειτουργεί το ψυγείο ή το κλιματιστικό σας ) και γενικότερα αγαπάτε την πρακτική ενασχόληση με την κατασκευή ή την επιδιόρθωση αντικειμένων τότε σίγουρα ο τομέας Μηχανολογίας με το ευρύ φάσμα των ειδικοτήτων (ψυκτικοί, θερμοϋδραυλικοί, οχημάτων, μηχανολογικών κατασκευών κ.λπ.) που σίγουρα θα καλύψει αυτήν την κλίση σας.

Accordion title 2

Α/ΑΜΑΘΗΜΑΩΡΕΣ
1.Νέα Ελληνικά3
2.Μαθηματικά * – Άλγεβρα (2 ώρες), Γεωμετρία (1 ώρα)3
3.Φυσικές Επιστήμες * – Φυσική (1 ώρα) – Χημεία (1 ώρα)2
4.Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ1
5.Ξένη Γλώσσα – Αγγλικά1
6.Θρησκευτικά1
7.Φυσική αγωγή1

(12 ώρες την εβδομάδα) –
* Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους

Accordion title 3

Α/ΑΜΑΘΗΜΑΘΕΩΕΡΓ
1.Στοιχεία Τεχνικής Θερμοδυναμικής – Εφαρμογές32
2.Μηχανική – Αντοχή Υλικών2
3.Βασικές Αρχές Ψύξης- Κλιματισμού, Θερμάνσεων, ΜΕΚ και ΑΠΕ2
4.Σχεδιασμός και Περιγραφή Στοιχείων Μηχανών3
5.Τεχνολογία Μηχανολογικών Κατασκευών – Εφαρμογές24
6.Βασική Ηλεκτρολογία και Εφαρμογές22
7.Αγγλικά Τομέα1

(ΘΕΩρία+ ΕΡΓαστήριο = 23 ώρες την εβδομάδα )