Συντήρηση Έργων Τέχνης & Αποκατάστασης

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Συντήρηση Έργων Τέχνης – Αποκατάσταση με τις γνώσεις και δεξιότητες που αποκτά μπορεί να εργαστεί ως βοηθός, και μετά από απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας, ως τεχνίτης συντήρησης και αποκατάστασης κτιριακών και γλυπτικών μνημείων, καθώς και άλλων αντικειμένων της πολιτισμικής μας κληρονομιάς, σε αρχαιολογικές ανασκαφικές εργασίες.