Τεχνικός Ηλεκτρολογικών συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων


Ο απόφοιτος της ειδικότητας Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων &
Δικτύων μπορεί να:

• σχεδιάζει και να κατασκευάζει ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κτιρίων και
βιομηχανικών χώρων με κυκλώματα: φωτισμού, συσκευών, γειώσεων, τηλεφώνου,
θυροτηλεφώνου, TV, πυρανίχνευσης, συναγερμού, δικτύων Η/Υ, αλεξικέραυνων,
θέρμανσης, ανελκυστήρων. πινάκων κίνησης και φωτισμού, αυτοματισμών
κίνησης (συμβατικών ή με PLC),
• μετράει και ελέγχει την ασφαλή λειτουργία της ηλεκτρικής εγκατάστασης και
συσκευών,
• συντηρεί, εντοπίζει και επισκευάζει βλάβες ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και μηχανών.
• βελτιώνει και εκσυγχρονίζει την εγκατάσταση με σύγχρονη τεχνολογία.
Ο απόφοιτος της ειδικότητας Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και
Δικτύων μπορεί να εργαστεί ως:

• ηλεκτροτεχνίτης σε εγκαταστάσεις και συντηρήσεις ανελκυστήρων και
ηλεκτρογερανών.
• ελεύθερος επαγγελματίας εγκαταστάτης με δικό του πελατολόγιο.
• ιδιοκτήτης ή ειδικευμένος πωλητής σε καταστήματα ηλεκτρολογικών ειδών ή
ιδιοκτήτης καταστήματος.
• δημόσιος υπάλληλος, σαν συντηρητής, σε ΟΤΑ, ΝΠΔΔ. ΝΠΙΔ με διαγωνισμούς
(π.χ. ΟΤΕ. ΔΕΗ, Νοσοκομεία. Μουσεία. Αθλητικά κέντρα),
• ιδιωτικός υπάλληλος (π.χ. τεχνίτης ηλεκτρολόγος συντήρησης εργοστασίων,
ξενοδοχείων, κλινικών, συγκροτημάτων, κ.λπ.).