ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

  • ΓΕΝΙΚΑ
  • ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
  • ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
  • ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Στη Β’ Τάξη εφαρμόζεται Πρόγραμμα 35 ωρών εβδομαδιαίως:

1. Κοινό πρόγραμμα 12 ωρών με 6 μαθήματα Γενικής Παιδείας

2. Πρόγραμμα 23 ωρών που αποτελείται από 4 έως και 6 μαθήματα Ειδικότητας ανά Ομάδα Προσανατολισμού (50% Θεωρητικά ? 50% Εργαστηριακά)

Στη Γ’ τάξη ο μαθητής μπορεί να επιλέξει μία από τις εξής ειδικότητες :

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Α/ΑΜΑΘΗΜΑΩΡΕΣ
1.Νέα Ελληνικά3
2.Μαθηματικά * – Άλγεβρα (2 ώρες), Γεωμετρία (1 ώρα)3
3.Φυσικές Επιστήμες * – Φυσική (1 ώρα) – Χημεία (1 ώρα)2
4.Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ1
5.Ξένη Γλώσσα – Αγγλικά1
6.Θρησκευτικά1
7.Φυσική αγωγή1

(12 ώρες την εβδομάδα)
* Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους

Α/ΑΜΑΘΗΜΑΘΕΩΕΡΓ
1.Ηλεκτροτεχνία (Κυκλώματα Συνεχούς και Εναλλασσόμενου Ρεύματος)22
2.Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις23
3.Σχέδιο Ηλεκτρολογικό – Ηλεκτρονικό & με Η/Υ
4.Εισαγωγή στα Υπολογιστικά Συστήματα και στα Δίκτυα Επικοινωνιών3
6.Αυτοματισμοί, Αισθητήρες και Βασικά Ψηφιακά Ηλεκτρονικά13
7.Βασικά Ηλεκτρονικά13
8.Αγγλικά Τομέα1

(ΘΕΩρία+ ΕΡΓαστήριο = 23 ώρες την εβδομάδα )

Δυνατότητα εισαγωγής στις σχολές του παρακάτω μηχανογραφικού 2019

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ_ΔΕΛΤΙΟ_ΕΠΑ.Λ._2019 – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

  • ΓΕΝΙΚΑ
  • ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
  • ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
  • ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Στη Β’ Τάξη εφαρμόζεται Πρόγραμμα 35 ωρών εβδομαδιαίως:

1. Κοινό πρόγραμμα 12 ωρών με 6 μαθήματα Γενικής Παιδείας

2. Πρόγραμμα 23 ωρών που αποτελείται από 4 έως και 6 μαθήματα Ειδικότητας ανά Ομάδα Προσανατολισμού (50% Θεωρητικά ? 50% Εργαστηριακά)

Στη Γ’ τάξη ο μαθητής μπορεί να επιλέξει μία από τις εξής ειδικότητες :

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Α/ΑΜΑΘΗΜΑΩΡΕΣ
1.Νέα Ελληνικά3
2.Μαθηματικά * – Άλγεβρα (2 ώρες), Γεωμετρία (1 ώρα)3
3.Φυσικές Επιστήμες * – Φυσική (1 ώρα) – Χημεία (1 ώρα)2
4.Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ1
5.Ξένη Γλώσσα – Αγγλικά1
6.Θρησκευτικά1
7.Φυσική αγωγή1

(12 ώρες την εβδομάδα) –
* Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους

Α/ΑΜΑΘΗΜΑΘΕΩΕΡΓ
1.Ηλεκτροτεχνία (Κυκλώματα Συνεχούς και Εναλλασσόμενου Ρεύματος)22
2.Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις23
3.Σχέδιο Ηλεκτρολογικό – Ηλεκτρονικό & με Η/Υ
4.Εισαγωγή στα Υπολογιστικά Συστήματα και στα Δίκτυα Επικοινωνιών3
6.Αυτοματισμοί, Αισθητήρες και Βασικά Ψηφιακά Ηλεκτρονικά13
7.Βασικά Ηλεκτρονικά13
8.Αγγλικά Τομέα1

(ΘΕΩρία+ ΕΡΓαστήριο = 23 ώρες την εβδομάδα )