ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

ΑΡΧΙΚΗ

To σχολείο μας παρακολούθησε την Δευτέρα 06/02/2023 το πολύ ενδιαφέρον σεμινάριο πρώτων βοηθειών μέσω webex.