ΤΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ ΘΗΡΑΣ

Δημιουργήσαμε μια παρουσίαση των ειδικοτήτων του σχολείου μας με φωτογραφικό υλικό των εργαστηρίων, καθώς επίσης και των δράσεων των τμημάτων κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2022-2023..

https://www.emaze.com/@ALOWWOCRT/–?autoplay


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *